Serveis amb dron

  • Fotografia i video publicitari.
  • Videos corporatius.
  • Reportatges de llocs emblemàtics.
  • Videos per a ajuntaments
  • Celebracions i events esportius (veure normativa).
  • Estudis rurals i forestals.
  • Control d’obras.